Mannens fulltidsjobb er ikke oppe til forhandling

Den moderne mannen har blitt pappa med stor P, og kvier seg ikke for å støvsuge innimellom. Men det er ikke hans ansvar at kona må jobbe mindre for at familielivet skal gå opp.

Barn av innvandrere velger likestilling

De norsk-pakistanske døtrene har vokst opp med hjemmeværende mor i kjønnstradisjonelle hjem. Men det å jobbe er en selvfølge for dem. Også etter at de får egne barn.

Kort vei til jobben gir mer heltidsarbeid for kvinner

Kort reisevei til jobb, barnehage og matbutikk er avgjørende faktorer for at kvinner skal klare å jobbe heltid, ifølge transportforsker.

Svak likestilling gir dårlige levekår på Sørlandet

Mens regionen selv promoterer det særegne, sørlandske lynne som «det gode liv», viser forskningen noe helt annet: Kvinners lave deltakelse i arbeidslivet og Sørlandets svake levekår henger tett sammen.

Fleksibilitet ødelegger fedrekvoten

Dagens fedrekvoteordning er så fleksibel at det går utover kontakten mellom far og barn og likestillingen mellom far og mor, ifølge ny forskning.

Betaler prisen for kvinners deltidsarbeid

Bak en deltidsarbeidende kvinne står en forsørgende mann.

Familiefiendtlig forskning

Internasjonalisering har gitt akademia et sterkere konkurransepreg. Skal du lykkes som forsker, må familien nedprioriteres. Dessuten ønsker akademia seg de unge.

Nasjonalitetsbonus for kvinner

– Kvinner i forskningsverdenen oppfattes ofte som mindre kompetente enn menn. Krysser de landegrensene blir kjønn mindre viktig, sier forsker.

Skrev årets artikkel 2010

Sosiolog Helene Aarseth fikk prisen for årets artikkel i 2010-årgangen av Tidsskrift for kjønnsforskning.

Grådig privatliv?

Malaysiske IT-arbeidere har fast arbeidstid til klokka 17:30 hver dag. Hvorfor er det de norske kollegene som klager over tidsklemma?

Lite kritikk av kontantstøtten

I Finland har alle barn rett på barnehageplass. Likevel er kontantstøtte en populær ordning, som i liten grad blir kritisert av kvinnebevegelsen eller andre politiske grupper.

Snakk om papparollen med dine ansatte

Hva skjer hvis sjefen blander seg inn i hvordan småbarnsfedre får hverdagen til å gå opp hjemme? Man får fornøyde sjefer og ansatte, og mulighet for spesialordninger ved behov, viser en ny rapport.

Tre ting på en gang

Politikerne framstiller fedrekvoten som et universalmiddel for likestilling, som skal endre forholdene mellom far og barn, mellom far og mor og mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Men kan noen få ukers pappaperm virkelig løse alt dette?

Hindrer likestilling på Sørlandet

Menn med tradisjonelle holdninger til likestilling i Agder ser ut til å ha en bedre sosial posisjon enn menn med liknende holdninger i resten av landet. I en ny rapport spør forskere om dette kan være med på å forklare den manglende likestillingen i regionen.

Lykkelig tross konflikt

Til tross for velferdsstaten opplever yrkesaktive mødre i Skandinavia like høy grad av konflikt mellom arbeid og familieliv som mødrene i Sør-Europa. Men de skandinaviske mødrene er lykkeligere.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Ellingsæter, Anne Lise
Publisert:
Forfatter(e):
Eslen-Ziya, Hande, Güler Okman Fisek & Hale Bolak Boratav
Publisert:
Forfatter(e):
Kitterød, Ragni Hege & Marjan Nadim
Publisert:
Forfatter(e):
Jensen, Steen, Ragnhild og Beate Øistad Sletvold
Publisert:
Forfatter(e):
Dagsvik, John K., Tom Kornstad og Terje Skjerpen
Publisert:
Forfatter(e):
Halrynjo, Sigtona, Hannah Løke Kjos og Sahra Ali Abdullahi Torjussen
Publisert:
Forfatter(e):
Skjeie, Hege, Cathrine Holst & Mari Teigen
Publisert:
Forfatter(e):
Bjørnholt, Margunn og Kari Stefansen
Publisert:
Forfatter(e):
Kitterød, Ragni Hege og Sigtona Halrynjo
Publisert:
Forfatter(e):
Bjørnholt, Margunn, Kari Stefansen, Agata Wężyk and Dorota Merecz-Kot
Publisert:
Forfatter(e):
Bøe, Svein og Saleh Mousavi
Publisert:
Forfatter(e):
Erichsen, Bodil Chr.
Publisert:
Forfatter(e):
Kitterød, Ragni Hege, Sigtona Halrynjo & Kjersti Misje Østbakken
Publisert:
Forfatter(e):
Brandth, Berit, Sigtona Halrynjo & Elin Kvande (Eds.)
Publisert:
Forfatter(e):
Bergsvik, Janna, Ragni Hege Kitterød og Kenneth Aarskaug Wiik
Publisert:
Forfatter(e):
Orning, Sara
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.