Vikingkvinnene som forsvann

Kvinnene i vikingtida var viktige samfunnsaktørar, langt utover husfrue- og morsrolla. Kvifor er det knapt nemnt i historiebøkene?

- Et mirakel at kvinner fikk stemmerett

På starten av 1800-tallet var det uaktuelt å la kvinner delta i det politiske livet. Faktisk vant husmoridealet fram på 1800-tallet. Bare 100 år senere fikk kvinnene stemmerett. Hvorfor?

Misjonskvinner vart grasrotfeministar

Misjonskvinnene på 1800-talet vart føregangskvinner for den moderne kvinnefrigjeringa – mot si eiga vilje.

Kvinnelig polar-pioner ærekrenket i roman

I 1939 var den unge geologistudenten Brit Hofseth med på en ekspedisjon til Grønland. To år senere publiserte en av reisekameratene en roman hvor en kvinnelig botaniker benytter anledningen til å i tur og orden forføre mennene på en lignende reise. Fortsatt blandes fiksjon og virkelighet i minnet om Brit Hofseth.

Det kvinner vil ha?

Da såpeprodusentene skjønte at argumenter om skjønnhet traff bedre enn renslighet, gikk såpesalget i været.

Kvifor Eidsvollsmennene stengde kvinnene ute

Var det sjølvsagt at kvinner ikkje fekk røysterett i 1814? Ikkje utan vidare, svarar historikar.

Den uutforskede næringslivsmannen

Næringslivshistorien har studert menn i all sin tid, uten å reflektere over at det er nettopp menn de studerer.

Slik vil staten at du skal ha sex

Gjennom seksualundervisningen i skolen har staten forsøkt å kontrollere unges seksualitet. Særlig jenter har blitt gitt et stort ansvar, både for sin egen og for gutters seksualitet, ifølge historiker Kari Nordberg.

Hvorfor kvinnefotball ikke er ordentlig fotball

Kvinnekroppen duger ikke til skikkelig fotball, skal vi tro debattantene i VG-netts diskusjonsforum. Hvorfor er fotball den eneste sporten hvor kvinners prestasjoner hele tiden sammenliknes med menns?

Lot seg kastrere for å bli frie menn

Ved å la seg kastrere frivillig ønsket de farlige mennene å bli ufarlige, med håp om å slippe ut av psykiatriske institusjoner og bli akseptert av samfunnet.

70-tallets mediefeminister endret vår forståelse av politikk

Feministbladet Sirene gjorde feminismen populærkulturell og har formet den norske offentligheten i langt større utstrekning enn vi i dag anerkjenner. Mediefeministene var like viktige som kvinneorganisasjonene, ifølge Synnøve Skarsbø Lindtner.

Pornobål i Norge, voldtektskamp i Frankrike

Hvorfor kjempet Simone de Beauvoir mot voldtekt i Frankrike, mens Unni Rustad ble kjendis ved å tenne på pornoblader i Norge?

Kriminelle kvinner i medienes søkelys i stemmerettsåret 1913

Et dypdykk i norske aviser fra 1913 viser at kvinner i kriminalsaker var den vanligste kvinnelige gjengangeren i spaltene. Stemmeretten for kvinner gikk stille forbi, og husmoren var fraværende.

Kan en kvinnekropp være et eksempel på et menneske?

Eller er hun alltid et eksempel på en kvinne?

Helse og redningsskøyter før stemmerett

Det var lokale saker og ikke kvinnestemmerett som sto høyest på agendaen da kvinnene i Nord-Norge organiserte seg.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Elvbakken, Kari Tove
Publisert:
Forfatter(e):
Gjesdal, Kristin
Publisert:
Forfatter(e):
Ryall Anka
Publisert:
Forfatter(e):
Tollaksen, Tor Gunnar
Publisert:
Forfatter(e):
Tveit, Miriam, Mia Korpiola, Else Mundal og Helle Vogt
Publisert:
Forfatter(e):
Landmark, Ingrid Loe
Publisert:
Forfatter(e):
Gjesdal, Kristin, Dalia Nassar (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Tove Pettersen (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Okkenhaug, Inger Marie & Karina Hestad Skeie (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Eivind Tjønneland
Publisert:
Forfatter(e):
Anka Ryall
Publisert:
Forfatter(e):
Rees, Ellen, Heidi Karlsen, Madelen Brovold & Ståle Dingstad (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Hilde Gunn Slottemo
Publisert:
Forfatter(e):
Kari Tove Elvbakken
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.