Samiske kvinner jaktet, fisket og hadde en sterk stilling i nomadefamilien

– Samiske kvinner hadde en sterk rolle i nomadefamilien på 1700-tallet. Dette kan vi lese om i beretningene til misjonærene, som ble veldig overasket over hvor selvstendig kvinnene var og hvor mye de bestemte, sier arkeolog Ingrid Sommerseth.

Lesbiske kvinner på 1800-tallet unnslapp rettssaker

Kun to ganger i norgeshistorien har det blitt ført rettssaker mot kvinner som har hatt seksuelt samkvem med andre kvinner.

Boken som forandret rettsvitenskapen

«Kvinnerett» ble i 2008 kåret av Dagbladet til etterkrigstidens viktigste bok i rettsvitenskap. Det er det gode grunner til.

Kjøkkenbordantropologen som satte Norge på kartet

Marianne Gullestads «Kitchen-table Society» er en etnografisk skildring av unge arbeiderklassekvinner i Bergen. Senere ble den en internasjonal klassiker. I dag er boka et vitnesbyrd om en livsverden som forsvant, skriver Marianne Elisabeth Lien.

Maihaugen museum viser frem kvinnehistorie fra Gudbrandsdalen

I høst åpnet utstillingen Impulser på Maihaugen museum på Lillehammer. Det er helt vesentlig at historiske utstillinger har et kjønnsperspektiv, mener Else Braut.

Mannens etternavn har fortsatt forrang

- Mannens navnevalg er nærmest selvsagt, mens vi forventer en forklaring fra kvinner som vil beholde navnet sitt, viser en fersk doktorgrad.

– Norske kvinner deltok på alle krigens områder

– Kvinnene deltok i motstandskampen under 2. verdenskrig og på like fot med menn, om enn ikke i samme antall, sier Mari Jonassen. I disse dager slipper hun det første store standardverket om norske kvinners krigshistorie.

– For samiske kvinner har kampen for folket vært viktigere enn kvinnekamp

Samisk kvinnebevegelse har utviklet seg i skjæringspunktet mellom urfolkskamp, antirasisme og feminisme, ifølge Beatrice Halsaa.

På jakt etter kvinner i plastindustrien

Kvinnene utgjorde en stor del av arbeidskraften ved plastindustrien i Stjørdal. Likevel glimrer de med sitt fravær i fabrikkarkivene.

Hverdagsheltene

Husmødrene ble kalt hjemmets finansministre og engasjerte seg i samfunnet. Likevel har de havnet i skyggen når vi skriver historien om det 20. århundre, mener historiker Iselin Theien.

Løfter frem kvinners rolle i industrihistorien

– Fabrikkinspektør Betzy Kjelsberg er bare en av mange kvinner som fortjener en plass i Teknisk museums industriutstillinger, sier konservator Tone Rasch.

Torborg Nedreaas skrev om kjærlighetens fatale konsekvenser

Torborg Nedreaas' roman «Av måneskinn gror det ingenting» har en ambivalent holdning til abortspørsmålet, mener litteraturviter Toril Moi.

–  Pandemier rammer kvinner og menn forskjellig

Kunnskapen om tidligere pandemier gir oss uvurderlig informasjon om hvordan vi kan takle dagens koronapandemi, mener forskere.

Vil fortelle historiene til Oslos tause kvinner

Bymuseet i Oslo forteller Oslos historie gjennom 1000 år. Men kvinner og menn blir fortsatt fremstilt forskjellig.

Agnes Mathilde Wergeland: En glemt kvinnelig lyriker

Norsk lyrikkhistorie har et «sort hull» på flere hundre år hvor det nesten ikke har vært skrevet om kvinner, mener litteraturprofessor Marit Grøtta.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Elvbakken, Kari Tove
Publisert:
Forfatter(e):
Gjesdal, Kristin
Publisert:
Forfatter(e):
Ryall Anka
Publisert:
Forfatter(e):
Tollaksen, Tor Gunnar
Publisert:
Forfatter(e):
Tveit, Miriam, Mia Korpiola, Else Mundal og Helle Vogt
Publisert:
Forfatter(e):
Landmark, Ingrid Loe
Publisert:
Forfatter(e):
Gjesdal, Kristin, Dalia Nassar (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Tove Pettersen (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Okkenhaug, Inger Marie & Karina Hestad Skeie (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Eivind Tjønneland
Publisert:
Forfatter(e):
Anka Ryall
Publisert:
Forfatter(e):
Rees, Ellen, Heidi Karlsen, Madelen Brovold & Ståle Dingstad (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Hilde Gunn Slottemo
Publisert:
Forfatter(e):
Kari Tove Elvbakken
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.