Ruth Maiers skeivhet er oversett i holocaustforskningen

Maiers dagbok er blitt et symbol på den norske jødeforfølgelsen. Skeivheten hennes snakkes det fremdeles ikke om, mener forsker Ingeborg Helleberg.

En glemt koffert fra et skeivt liv

En gammel, anonym skinnkoffert i et magasin i Halden satte tre ivrige museumsansatte på sporet av livet til «Den fektende damen».

Flyvertinnen og advokaten som tok likelønnskampen til EU

Da Europa åpnet grensene for fri flyt av arbeidskraft, gikk de samtidig med på et felles lovverk på arbeids- og sosialfeltet. Det skulle åpne nye muligheter for likestilling.

Bind, tamponger og mensapp har endret vårt syn på mensen

Ny bok om mensens kulturhistorie viser at den økonomiske utviklingen påvirker hvordan vi ser på menstruasjon.

Kvinnehelter og vanlige fangstmenn hentes frem fra polarhistorien

I to bøker ser forskere på polarhistorien med nye øyne. ‒ De etablerte polarheltene drysser melis over nasjonens polare historie, men det er vanlige folk som skaper den, sier Marit Anne Hauan.

Brevene viser oss en annen Camilla Collett

– Det Collett skrev til sønnene og venninnene sine, kan fortelle oss mer om hvem hun var enn brevene til Welhaven, Ibsen, Bjørnson, Kielland og Lie, sier Marius Wulfsberg. Han er redaktør for en fersk utgivelse av Colletts brev.

Likestilling er viktig for verdens syn på Norden

Norge bruker sitt gode omdømme som likestillingsland for å belyse andre politiske interesser i nord, ifølge Eirinn Larsen.

Nytt verktøy skal gjøre norske museer mer mangfoldige

– Håndboka retter seg mot de ansatte og har som mål å bedre kjønnsbalansen i museets samlinger, ustillinger og formidling, forteller Thea Aarbakke.

«Tyskerjentene» på Bjørøya var rettsløse

Stigmatiseringen av «tyskerjenter» under og etter krigen er et symptom på en dobbeltmoral med lange historiske røtter i Norge, mener Knut Erich Papendorf.

Den hellige Birgitta var tett på den politiske makten

Birgitta hadde en betydelig stemme i Europa og var den største kvinnelige forfatteren i senmiddelalderen, forteller Unn Falkeid.

Fra kjønnsforskjell til likestilling

Kjønnsforskjellene toppet seg på 50-tallet, mens på 60-tallet begynte kvinner å kreve reell likestilling med menn. Det skriver Hilde Gunn Slottemo om i en ny bok om Norge på 1900-tallet.

– Feminismen er en naturlig del av filosofihistorien

Filosofi er mer enn bare etikk, vitenskapsfilosofi og logikk, det er også feminisme, mener Ingeborg W. Owesen. Hun har nylig skrevet bok om feminismens filosofiske historie.

Anna Tumarkin: Bekvem glemsel

Anna Tumarkin knuste den akademiske filosofiens glasstak, skriver Kristin Gjesdal.

Gerda Walther: Mennesker imellom

Gerda Walther er det sosiale fellesskapets filosof, skriver Kristin Gjesdal.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Elvbakken, Kari Tove
Publisert:
Forfatter(e):
Gjesdal, Kristin
Publisert:
Forfatter(e):
Ryall Anka
Publisert:
Forfatter(e):
Tollaksen, Tor Gunnar
Publisert:
Forfatter(e):
Tveit, Miriam, Mia Korpiola, Else Mundal og Helle Vogt
Publisert:
Forfatter(e):
Landmark, Ingrid Loe
Publisert:
Forfatter(e):
Gjesdal, Kristin, Dalia Nassar (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Tove Pettersen (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Okkenhaug, Inger Marie & Karina Hestad Skeie (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Eivind Tjønneland
Publisert:
Forfatter(e):
Anka Ryall
Publisert:
Forfatter(e):
Rees, Ellen, Heidi Karlsen, Madelen Brovold & Ståle Dingstad (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Hilde Gunn Slottemo
Publisert:
Forfatter(e):
Kari Tove Elvbakken
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.