Anna Tumarkin: Bekvem glemsel

Anna Tumarkin knuste den akademiske filosofiens glasstak, skriver Kristin Gjesdal.

Gerda Walther: Mennesker imellom

Gerda Walther er det sosiale fellesskapets filosof, skriver Kristin Gjesdal.

Edith Stein: Empati som nøkkel

Edith Steins empatibegrep er blitt gjenstand for økende interesse, skriver Kristin Gjesdal.

Rosa Luxemburg: Rosa den røde

Rosa Luxemburgs politiske filosofi er på parti med menneskeligheten, skriver Kristin Gjesdal.

Vil det skal bli lettere å dele erfaringer med abort

Denne uken åpner Kvinnemuseet abortutstillingen HYSJ!. Målet er å skape rom for å snakke om et fortsatt skambelagt tema.

Lou Salomé: Erotikk og tabu

For Lou Salomé handler det erotiske om skaperkraft, skriver Kristin Gjesdal.

Clara Zetkin: Klartenkt sosialist

For Clara Zetkin er feminisme og sosialisme to sider av samme sak, skriver Kristin Gjesdal.

Hedwig Dohm: Vidd som våpen

Hedwig Dohm tar et vittig oppgjør med Nietzsches kvinnesyn, skriver Kristin Gjesdal.

Bettina Brentano von Arnim: Hjertet til venstre

Bettina Brentano von Arnim forente tenkning og aktivisme, skriver Kristin Gjesdal.

Kaster nytt lys over abortens historie

Abortens politiske historie i Norge har vært lang og preget av kontroverser, og debatten pågår fortsatt. Kari Tove Elvbakken har skrevet bok om emnet.

Karoline von Günderrode: Døden ved Rhinen

Karoline von Günderrodes skjebne overskygger livsverket, skriver Kristin Gjesdal.

Germaine de Staël: Kjønn og fordom

Selv ikke Napoleon kunne stoppe Germaine de Staël, skriver Kristin Gjesdal.

Løfter frem filosofiens kvinner

Kristin Gjesdal retter søkelyset mot filosofihistoriens glemte kvinner i kronikkserie og ny bok.

Mangfoldige Hamsun

Ny forskning finner kvinnefrigjøring og likekjønnet begjær i Knut Hamsuns romaner fra 1890-tallet.

– Kvinnedagen er fortsatt viktig

Vold mot kvinner, likelønn, abort, porno og diskriminering av minoritetsgrupper er saker vi må stå opp for også i dag, mener seks forskere på kvinnedagen.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Elvbakken, Kari Tove
Publisert:
Forfatter(e):
Gjesdal, Kristin
Publisert:
Forfatter(e):
Ryall Anka
Publisert:
Forfatter(e):
Tollaksen, Tor Gunnar
Publisert:
Forfatter(e):
Tveit, Miriam, Mia Korpiola, Else Mundal og Helle Vogt
Publisert:
Forfatter(e):
Landmark, Ingrid Loe
Publisert:
Forfatter(e):
Gjesdal, Kristin, Dalia Nassar (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Tove Pettersen (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Okkenhaug, Inger Marie & Karina Hestad Skeie (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Eivind Tjønneland
Publisert:
Forfatter(e):
Anka Ryall
Publisert:
Forfatter(e):
Rees, Ellen, Heidi Karlsen, Madelen Brovold & Ståle Dingstad (red.)
Publisert:
Forfatter(e):
Hilde Gunn Slottemo
Publisert:
Forfatter(e):
Kari Tove Elvbakken
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.